Stel een vraag

Kies het meest gepaste formulier uit de lijst hieronder en vermeld zo exact mogelijk waar je vraag om gaat.
Heb je een vraag over een bepaald leermiddel, geef dan altijd de volledige titel én nummer op.

Opgelet
: Soms is het nodig jouw vraag door te sturen naar een uitgeverij of softwareleverancier. 
Een formulier invullen wil zeggen dat je daarmee akkoord gaat.

1

Wat is je probleem?

Mijn school wordt niet gevonden

Vermeld hieronder duidelijk de volledige officiële benaming en het officiële adres van je school.
Om toch al lesmateriaal te kunnen activeren, kan je voorlopig via postcode 0000 selecteren ‘Ik volg /geef thuisonderwijs’.
De helpdesk kan je dan later helpen je school terug te vinden in de lijst.

2

Vul je gegevens in en verstuur