Stel een vraag

Kies het meest gepaste formulier uit de lijst hieronder en vermeld zo exact mogelijk waar je vraag om gaat.
Heb je een vraag over een bepaald leermiddel, geef dan altijd de volledige titel én nummer op.

Opgelet
: Soms is het nodig een uitgeverij, softwareleverancier, of iemand van de school te contacteren
om een vraag te beantwoorden of probleem op te lossen.
Een formulier invullen wil zeggen dat je ermee akkoord gaat dat  jouw vraag met hen gedeeld wordt.

1

Wat is je probleem?