De digitale boekentas
Je hebt je nog niet aangemeld.     
PartnersIn samenwerking metHosted byEen initiatief van


Knooppunt VZW

Knooppunt is de realisatie van een uniek online loket voor digitale leermiddelen. Leerlingen en leerkrachten krijgen met één login en wachtwoord toegang tot alle digitale leerinhouden die ze aangekocht hebben bij uitgevers van leerboeken die lid zijn van de vereniging.
Knooppunt is een initiatief dat werd opgestart door de educatieve uitgeverijen Van In en Plantyn en werd overgenomen door de groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU), een subgeleding van de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) vzw. De VUV maakt deel uit van Boek.be.

Onze gegevens:
Knooppunt vzw
Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout
BTW nummer: 0818 484 416

Heb je vragen over de werking van Knooppunt? Kijk dan bij Veelgestelde vragen.

Averbode

De Groep Averbode is een toonaangevende educatieve uitgeverijengroep.

Reeds tientallen jaren is zij onbetwist marktleider voor educatieve tijdschriften in België, zowel in het Nederlands als in het Frans. Daarnaast heeft de Groep Averbode een sterk educatief fonds met leermiddelen en methodes voor het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs, eveneens voor Vlaanderen en Wallonië (& het Groothertogdom Luxemburg).

Ook voor de Thuismarkt werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals de bekende boekjes van Hopla en Nellie & Cezar en recent ook Tom en Missy Mila, waar boekjes en televisie verenigd worden met een educatieve functie.

Plantyn

Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het wetenschappelijk onderwijs en het volwassenenonderwijs. Voor elk van deze onderwijsniveaus bieden wij een ruim aanbod voor een zo groot mogelijke diversiteit van vakgebieden. De opdeling in specifieke uitgeefkernen per onderwijsniveau garandeert een gerichte marktbenadering, waarbij de wensen en behoeften van de onderwijsinstellingen en hun personeel centraal staan.
Naast leermiddelen bieden wij ook professionele informatie voor leerkrachten, directies, nascholers, begeleiding, CLB’s, inspecties en beleidsmensen. Hiervoor is een aparte uitgeefkern opgezet: Plantyn Professionele Informatie. In de uitgaven vindt u informatie over leerlingenbegeleiding, didactiek, schoolmanagement, rechtspositie van het personeel, enz.

Uitgeverij Van In

Uitgeverij Van In maakt deel uit van Sanoma Learning & Literature en is een sterke speler op de Belgische educatieve uitgeefmarkt. Beide vestigingen (in Vlaanderen en Wallonië) ontwikkelen en verdelen een breed gamma leermiddelen voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs én de thuismarkt. Van In volgt de nieuwste onderwijstrends op de voet en wil leerprocessen continu optimaliseren, voor zowel leerkracht als lerende.

Die Keure Educatief

Die Keure Educatief ontwikkelt een ruim aanbod methodes, naslagwerken en digitale uitgaven voor de basisschool, het secundair en het volwassenen onderwijs.

Het fonds is conform met de leerplannen van de diverse Vlaamse onderwijsnetten, gebaseerd op de nieuwste didactische inzichten en met de grootste zorg vormgegeven.

De uitgeverij maakt deel uit van de groep Die Keure Printing & Publishing. Naast de educatieve uitgeverij is er een uitgeverij voor professionals met een fonds voor juristen, advocaten, managers en een opleidingscentrum, Studipolis. Alle uitgaven worden door het eigen grafisch bureau vormgegeven en in de eigen drukkerij geproduceerd.

Uitgeverij Pelckmans

Uitgeverij Pelckmans is een educatieve uitgeverij. Ze ontwikkelt leermiddelen (methoden, audiovisueel materiaal en software, test- en toetsmateriaal,…) waarmee kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien, en die leerkrachten de mogelijkheid bieden om inspirerend les te geven. De uitgevers en auteurs van Uitgeverij Pelckmans volgen de ontwikkelingen in de onderwijssector op de voet. En brengen daardoor tijdig nieuwe en aangepaste leermiddelen op de markt die aansluiten bij de recentste didactische tendensen en leerplannen.

Uitgeverij Pelckmans is toonaangevend in educatieve uitgaven voor het secundair onderwijs en bouwt momenteel het fonds voor het basisonderwijs verder uit.

mjPublishing nv

mjPublishing werd opgericht in september 2006 en wil een duurzaam niche - uitgavenfonds op de markt brengen.

mjPublishing publiceert:
  • leermiddelen (print/ digitaal) voor het Horeca Onderwijs. We werken hierbij netoverschrijdend en tegelijk voor het dagonderwijs en het zelfstandigen onderwijs.
  • special interest uitgaven voor nichemarkten. De onderwerpen kunnen heel uiteenlopend zijn en diverse markten aanspreken in zowel de non-profit als profit sector.
  • FOODPRINT: het gastronomische jaarboek in woord en beeld. Centraal staat de foodfotografie van zowel nationale als internationale gerenommeerde foodfotografen, afgewisseld met een jaarverslag van de voornaamste gastronomische activiteiten, een overzicht wereldwijd van de wijnoogsten van het jaar, een antwoord op wie stond aan de top in boek- en tv-landschap, wie zijn de culinaire persoonlijkheden, welke restaurants en chefs staan in de kijker en wat zijn de nieuwe trends in smaakvolle producten om ten slotte ook onze producenten aan het woord het laten.

Uitgeverij Zwijsen

Uitgeverij Zwijsen is een toonaangevende uitgeverij voor kinderen van 2 tot 12 jaar en al jaren de specialist in leesonderwijs. Naast de bekende leesmethode Veilig leren lezen heeft Uitgeverij Zwijsen ook methodes voor het kleuteronderwijs en schrijf- en rekenmethodes en bijhorende software.

Steeds is er aandacht voor kinderen die iets verder staan dan hun leeftijdsgenoten of zwakke leerlingen. Al wat de kinderen op school leren wordt thuis verder geoefend met de aantrekkelijke leesboeken van Uitgeverij Zwijsen.In samenwerking met


Boek.be

Boek.be is de confederatie van de belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak: de Vlaamse boekverkopers (VBB), uitgevers (VUV) en boekenimporteurs (VBI). De kerntaak van Boek.be is het bevorderen van het boek in Vlaanderen door haar ledenverenigingen een optimale inhoudelijke en logistieke steun te verlenen. Boek.be organiseert collectieve promotieacties voor het boek, verdedigt de belangen van haar leden op economisch en politiek vlak en ondersteunt de Vlaamse boekenvakkers met de nodige IT-platformen.

Microsoft

Als wij bij Microsoft naar de wereld kijken zien we mensen en bedrijven die meer willen, meer kunnen en dromen koesteren. Dat inspireert ons om software te maken die u helpt deze ambities te verwezenlijken. Wij willen mensen en bedrijven over de hele wereld in staat stellen hun mogelijkheden ten volle te benutten.

Three Ships

Three Ships levert al meer dan 10 jaar flexibele en betrouwbare oplossingen voor de digitale ondersteuning van leerprocessen en het gecontroleerd distribueren van onderwijsmaterialen. De producten en diensten van Three Ships worden inmiddels door veel uitgevers in de Benelux naar grote tevredenheid ingezet. Daarnaast mag Three Ships ook vele onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven tot haar klantenkring rekenen. Three Ships heeft kwaliteit, klantgerichtheid en deskundigheid hoog in het vaandel staan. Dit vertaalt zich onder meer in een open relatie met haar klanten, waarbij haar klanten daadwerkelijk invloed hebben op de productontwikkeling en deze klanten ook kunnen rekenen op deskundige ondersteuning om het maximale rendement te behalen.Hosted by


Combell

Als absolute marktleider in hostingdiensten voor bedrijven, IT integratoren en software ontwikkelaars, is Combell sinds 1999 uitgegroeid tot de meest betrouwbare one-stop partner voor de hosting van zowat elke IT infrastructuur, website of applicatie.

Naast de gebruikelijke standaarddiensten zoals domeinnaamregistratie, website hosting en e-mail, zijn we gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen op maat van uw onderneming. We begeleiden uw IT-afdeling niet alleen in de hosting van uw infrastructuur, maar ontfermen ons eveneens over de installatie, het onderhoud, de hard- en software, upgrades en de security. Zodat u zich kan concentreren op uw core business.
Knooppunt is een initiatief van de Vlaamse educatieve uitgevers
Hosted by
In samenwerking met

Sluiten